Veilig rijden – ontspannen aankomen!

Auto-airconditioners zijn het hele jaar door een weldaad voor bestuurder en passagier. Deze wetenschap en de interessante aanbiedingen van autofabrikanten hebben het aantal auto’s uitgerust met een aircosysteem de afgelopen jaren spectaculair doen stijgen. Airco is niet alleen comfortabel maar biedt ook een wezenlijke bijdrage aan het verminderen van ongevalrisico’s.

Uw auto Airco-Systeem verliest elk jaar ongeveer 8% van zijn koudemiddel.

Zolang de airco werkt, gaat alles goed. Zo denkt de trotse bezitter, die ervan uitgaat, dat het systeem onderhoudsvrij is. Tenslotte wordt in de onderhouds-voorschriften van de fabrikant nauwelijks gerept over aircocontrole. Een aanzienlijke tekortkoming, want aircosystemen kunnen op basis van hun constructie geen hermetisch gesloten systemen zijn. Een onopgemerkt, maar uiteindelijk behoorlijk koudemiddelverlies is het gevolg.

Studieresultaat: jaarlijks tot 8,2% minder koudemiddel

Een auto airco verliest per jaar gemiddeld zo’n 60 tot 100 gram koudemiddel – toch altijd nog een 8,2% van de totale vulhoeveelheid. Deze cijfers komen van de “Eco-recherche” van het Frankfurter Büro für Umweltforschung und Beratung GmbH, die deze onderzoeken in opdracht van het Ministerie van Milieu uitvoerde.

Airco service

Deze cijfers komen van de “Eco-recherche” van het Frankfurter Büro für Umweltforschung und Beratung GmbH, die deze onderzoeken in opdracht van het Ministerie van Milieu uitvoerde. Waar zich de “zwakke plekken” van een airco bevinden, wordt getoond in de bovenstaande afbeelding. Als het vulmiddel in uw airco systeem onder een bepaalde niveau zakt kan dat aanzienlijke schade tot gevolg hebben. Het hart van de Airco, de compressor wordt dan onvoldoende gesmeerd en gaat kapot.

Kostenplaatje Reparatie rond de 800 euro, of meer als er dan nog gespoeld moet worden, drukregelaars vervangen en ga zo maar door!.

Jaarlijks onderhoud met als gevolg minimale kosten en optimaal koelen.

Om koudemiddelverlies en daarmee gevolgschade te minimaliseren, bestaat een heel eenvoudige oplossing: regelmatig onderhoud. Want wie nu een beetje investeert bespaart later veel kosten.

Elk voertuig met airco moet minstens één keer per jaar voor een controle naar de gespecialiseerde aircowerkplaats. Al is het alleen maar om het meest aan slijtage onderhevige onderdeel – de filterdroger – te controleren. Deze onttrekt aan het circulerende koudemiddel vocht en materiaalresidu. Zijn levensduur is, zoals van een motoroliefilter, beperkt. De beste tijd voor een aircocontrole is het vroege voorjaar – voordat het echt warm wordt.

Waecoo2000 Autobedrijf D. Smit Zaandam

De aircotechnicus zal na het aansluiten van de airco service equipment op uw voertuig, aan de hand van de diagnose test worden voorzien van alle relevante informatie aangaande de werking van uw airco systeem.  

Controlepunten:

– Hoeveelheid aanwezig koudemiddel – Lekdichtheid van het systeem – Uitblaastemperatuur in de auto – V-snaarspanning van de compressoraandrijving – Uiterlijke conditie van de hoofdcomponenten (visuele controle) – Druk en temperatuursverhoudingen controleren

AIRCO SERVICEBEURT

Wat gebeurt er bij een airco servicebeurt?

 • Het koudemiddel wordt afgetapt
 • Het filter/droger wordt vervangen (indien nodig)
 • Het systeem wordt afgeperst met droge stikstof
 • Vocht wordt met een vacuumpomp uit het systeem verwijderd
 • Compressorolie wordt indien nodig bijgevuld
 • Controle V-snaar of multisnaar
 • Contrastvloeistof fluor wordt preventief toegevoegd
 • Alle onderdelen worden visueel gecontroleerd.
 • De airco-installatie wordt opnieuw gevuld met de voorgeschreven hoeveelheid koudemiddel
 • Het interieur filter wordt gecontroleerd en indien noodzakelijk vervangen
 • Het complete systeem wordt gecontroleerd op functioneren en lekdichtheid
 • De resultaten van de afzonderlijke controlestappen worden gedocumenteerd
 • Plaatsen van een airco verversingssticker in het motorcompartiment

Een airco-check moet jaarlijks worden uitgevoerd

De jaarlijkse check dient ter controle van belangrijke parameters, zoals hoge druk, lage druk en uitstroomtemperatuur bij de middelste ventilatieroosters. Aan de hand hiervan kan een algemeen oordeel worden gegeven omtrent de toestand van de airconditioning en ernstige storingen kunnen eventueel direct worden herkend. Hierbij moet in ieder geval het interieurfilter worden gecontroleerd resp. vervangen. Daarnaast omvat een airco-check een visuele controle van alle relevante en eenvoudig toegankelijke componenten van het aircosysteem.

AIRCO GEURBEHANDELING

Als de airco aan wordt gezet en u ruikt een muffe geur, dan wordt dit veroorzaakt doordat bacteriën, schimmels en andere micro-organismen zich hebben genesteld op de verdamper. (het is daar vochtig en dus ideaal voor bacteriën).

Als de verontreiniging door het airco systeem in het voertuig geblazen en ingeademd wordt, dan kan dit vervelende gevolgen hebben.

De gevolgen van de verontreiniging zijn:

– Irritatie aan de ogen en de luchtwegen – Onaangename geur – Allergische reacties

Voorkom dit alles en laat uw airco reinigen, er zijn 2 soorten behandelingen:

– Als er sprake is van een lichte geur dan kan de verdamper gereinigd worden d.m.v. een circulaire reiniging op basis van ultrasone verneveling. – Is er sprake van een zwaardere verontreiniging dan moet de verdamper zelf gereinigd worden m.b.v. speciale reinigingsschuim die op de verdamper (deze bevindt zich achter het dashboard) aan de boven en onderkant aangebracht wordt en vervolgens alle bacteriën vernietigd.

PRIJZEN

– €   29,50 Incl. btw Airco Check NU ACTIEPRIJS € 19.95
– € 145,00 Incl. btw Airco Beurt
– €   39,00 Incl. btw Geurbehandeling ultrasone verneveling
– €   49.00 Incl. btw Geurbehandeling ultrasoon en reinigen verdamper